Telefon: 06 (30) 555-1199; E-mail: E-MAIL
Szakmai platform: www.menedzserguru.hu

- Továbbképző tréning -

1.) A tréning címe:


„VEZETŐI ÉS VEZETÉSI TECHNIKÁK”


2.) A képzési program időtartama és időpontja

2020. Szeptember 28-29. (H-K)
(A program mindkét napon 9-től 16 óráig tart.)

3.) A képzés célja

Vezetői készségek fejlesztése

4.) A képzési program tematikája / témakörei / tartalma

 • A vezetés célja: mit jelent vezetni?
 • A vezetés professzionalitása
 • A vezetés hatékonysága, eredményessége
 • A vezető minősége - a vezetés minősége és fejlettsége
 • A vezető személyes szabadsága, a csoportos és az egyéni döntés helye és lehetőségei
 • A döntéstől a végrehajtásig tartó folyamatok
 • A team munka megszervezése és irányítása
 • „A csapat” légkör kialakítása és fenntartása
 • A csapatlégkör torzulásai, és ennek következményei
 • Az együttműködést befolyásoló pozitív és negatív szerepek a csapatban
 • A vezető helye a csapatban
 • A feladatok végrehajtásához szükséges információk megszerzése
 • A rendelkezésre álló információk rendszerezése
 • A feladat-átruházás (delegálás)
 • Az ellenőrzés és számonkérés a feladatok végrehajtása során
 • A folyamatokban lévő hibák észlelése és korrigálása
 • A teljesítményértékelés
 • A személyiség és a munkatevékenység kapcsolata
 • A munkatársak személyiségének tartalékai személyiségjegyeik alapján
 • A munkatársak viselkedésére ható motívumok
 • A munkatársak kondicionálása és motiválása
 • A munkahelyi konfliktusok okai, haszna és lefutása
 • A munkahelyi konfliktusok kezelése
 • A munkahelyi stresszhelyzetek kezelése
 • Oklevelek átadása

A tréningen a résztvevők munkafüzetet kapnak, amely a későbbiekben kézikönyvként használható.

5.) A képzés módszertana

Tréning

6.) Részvételi díj

160 ezer Ft/fő+Áfa

7.) Mit tartalmaz a részvételi díj?

A képzési program megtartását, valamint az oktatási anyagok ellenértékét.

8.) A képzési program helyszíne:

Budapest

9.) Jelentkezési határidő

2020. Szeptember 22. (K)

10.) Jelentkezés


A tréningen résztvevő(k)1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)


A számlafizető cég/szervezet:
A kapcsolattartó személy: