Telefon: 06 (30) 555-1199; E-mail: E-MAIL
Szakmai platform: www.menedzserguru.hu

- Továbbképző tréning -

1.) A tréning címe:


„MUNKATÁRSAK MOTIVÁLÁSA
ÉS
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE”


2.) A képzési program időtartama és időpontja

2020. Október 15-16. (Cs-P)

(A program mindkét napon 9-től 16 óráig tart.)

3.) A képzés célja

A vezetői motivációs készségek fejlesztése és a vezetői motivációs eszköztár bővítése

4.) A képzési program tematikája / témakörei / tartalma

 1. A munkatársak motiválásának lényege
 2. A munkatársakra ható motiválási tényezők, és azok személyes megítélése
 3. A munkatársak teljesítményét befolyásoló motivációs tényezők
 4. A produktivitás meghatározása
 5. Az egyéni és a csoportos produktivitást befolyásoló tényezők
 6. A veszteségpontok a teljesítés során
 7. Az egyéni teljesítmény
 8. Az egyéni teljesítményre gyakorolt csoporthatás-teljesítmény csoportban
 9. A csoportteljesítmény
 10. A csoportmunka csapdái: társas lazsálás, potyautas effektus stb. és kezelésük
 11. Mely feladattípusok végrehajtásánál várhatunk nagyobb egyéni, és melyeknél várhatunk nagyobb csoportos teljesítményt?
 12. A vezetés és a teljesítmény
 13. A vezetői befolyás lehetőségei a teljesítményre
 14. A vezető motivációs hatását erősítő és gyengítő tényezők
 15. Mely munkatársi szükségletek kielégítésével növeljük, és melyekkel csökkentjük a motivációt?
 16. A munkatársak szükségletei és a vezető motivációs módszere közötti különbségekből eredő konfliktusok és azok megoldásának módjai
 17. Saját vezetői „motivációs erőnk” megismerése
 18. Hogyan befolyásolják a körülmények, a hatások, és a munkatársak személyiségvonásai a vezetői magatartást?
 19. Hogyan vegyük figyelembe a beosztottak feladat-teljesítési érettségét?
 20. Helyzet- és személyiségfüggő motivációs stratégiák és taktikák
 21. A motiválással összefüggő konfliktusok és azok kezelésének módjai
 22. Oklevelek átadása

A tréningen a résztvevők munkafüzetet kapnak, amely a későbbiekben kézikönyvként használható.

5.) A képzés módszertana

Tréning

6.) Részvételi díj

120 ezer Ft/fő+Áfa

7.) Mit tartalmaz a részvételi díj?

A képzési program megtartását, valamint az oktatási anyagok ellenértékét.

8.) A képzési program helyszíne:

Budapest

9.) Jelentkezési határidő

2020. Október 8. (Cs)

10.) Jelentkezés


A tréningen résztvevő(k)1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)


A számlafizető cég/szervezet:
A kapcsolattartó személy: